วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552

อ. อิสมาแอล วิสุทธิปราณี

1 สร้างความสุขในครอบครัวอิสลาม 1
2 สร้างความสุขในครอบครัวอิสลาม 2
3 การครองเรือน1
4 การครองเรือน2
5 การตายชาฮีด ความสำคัญของละหมาด ไขข้อการถือศีลอด1
6 ความสุขในการครองเรือน1
7 ความสุขในการครองเรือน2
8 แต่งงานตามหลักการอิสลาม1
9 แต่งงานตามหลักการอิสลาม2
10 เป็นมุสลิมทำไม1
11 เพียงพอแล้วหรือที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิม1
12 เพียงพอแล้วหรือที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิม2
13 รัก และชังจากอัลลอฮฺ
14 รากฐานอิหม่าน 3 ประการ
15 สมบัติที่แท้จริงของมนุษย์
16 แสงธรรมนำชีวิต
17 ข้อพิสูจน์การเป็นรอซูล
18 คนรักของอัลลอฮ์
19 ความเมตตาของอัลลอฮฺ
20 เครื่องหมายใกล้โลกอวสาน
21 ใครคือผู้รับซะกาต
22 ชีวิตของเรา
23 ชีวิตที่ประสพความสุข
24 ชีวิตในหลุมฝังศพ
25 ทรัพย์ในดุนยา สู่อาคิเราะฮฺ
26 ทำไมอิสลามจึงห้ามดอกเบี้ย
27 บิดา-มารดา สำคัญไฉน
28 บิล้าล...ทาสผู้ศรัทธา
29 มารู้จักอิสลาม
30 มีอะไรในฟาติฮะห์
31 อย่าสิ้นหวังจากอัลลอฮฺ
32 อินนาลิ้ลาฮ 1
33 อินนาลิ้ลาฮ 2
34 อินนาลิ้ลาฮ 3
35 อินนาลิ้ลาฮ 4
36 วิธีอาบน้ำละหมาด 1
37 วิธีอาบน้ำละหมาด 2
38 ฮัจญ์และอุมเราะห์ 1
39 ฮัจญ์และอุมเราะห์ 2
40 วิริตหลังละหมาด 1
41 วิริตหลังละหมาด 2
42 เดือนใครกันแน่
43 สาส์นจากรอบิเตาะห์

3 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ23 กรกฎาคม 2557 05:18

    ใครก็ได้ช่วยอัพ 32 อินนาลิ้ลาฮ 1ให้หน่อยครับ แผ่นที่ได้มาเสียแล้ว

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ4 มกราคม 2561 18:21

    อยากได้เป็นแผ่นซีดีหาได้ที่ไหนคับ

    ตอบลบ